AL-LISᾹN AL-‘ARABῙ

Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa arab

Editor in Chief

1. Akhlis Himam, (Orcid ID: 0000-0003-0411-8834), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

Advisory Board

1. Dr. Rudi A. Suryadi, (Orcid ID: 0000-0002-3230-1671), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

2. Ali Alkosibati, (Orcid ID: 0000-0003-0373-9954), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

Section Editor

1. Bagus Haziratul Qodsiyah, (Orcid ID: 0000-0002-0500-7469), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur 

2. Moh. Musyfiq Khazin, (Orcid ID: 0000-0002-0535-5818), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

Member of Editors & Reviewers

1. Machrus Ali Syifa, (Orcid ID: 0000-0003-1080-2608), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

2. Wahyu, (Orcid ID: 0000-0002-9130-1479), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

3. Sakhowi, (Orcid ID: 0000-0002-3604-5900), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

4. M. Rofiqi Hidayatullah, (Orcid ID: 0000-0003-3820-1193), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

Web & Layout Editors

1. Abdullah Husen, (Orcid ID: 0000-0003-0855-0835), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur

2. Ahmad Fahimuddin, (Orcid ID: 0000-0003-1427-710X), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi’i Cianjur